Samenvatting

Elia stelde wijzigingen voor aan de algemene voorwaarden van het toegangscontract, die betrekking hebben op het mogelijk maken van de elektronische handtekening en de elektronische facturatie. Via deze beslissing keurt de CREG voorgestelde wijzigingen goed.
Download het document (pdf, 284.43 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160622-CDC-1538