Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door NV FLUXYS BELGIUM voor het exploitatiejaar 2015

Samenvatting

In juni 2016 keurde de CREG de exploitatiesaldi van Fluxys Belgium over het boekjaar 2015 goed. Hiervoor onderzocht de CREG het aangepast tariefverslag van de onderneming en controleerde enerzijds het totaal inkomen en anderzijds de exploitatiesaldi. Deze saldi vloeien voort uit de verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en volumes.

Download het document (pdf, 313 kB)

Datum van goedkeuring

22 juni 2016

Referentie

Beslissing(B)160622-CDC-656G/32

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas

Print Contact