Samenvatting

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag. De CREG heeft eveneens de doelstelling gewijzigd die Elia in 2016 moet bereiken voor wat betreft het ontwerp van een marktmodel voor de energieoverdracht aangezien deze taak door de CREG zelf werd gerealiseerd in de loop van het eerste semester van 2016.
Download het document (pdf, 1.29 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160630-CDC-658E/38