Samenvatting

Deze beslissing kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn.
Download het document (pdf, 989.14 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)160719-CDC-1509