Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs door de leverancier KLINKENBERG ENERGY tijdens het derde kwartaal van 2016

Samenvatting

De wet voorziet dat variabele energieprijzen worden geïndexeerd op de eerste dag van elk trimester. Binnen de vijf dagen volgend op elke indexering overhandigen de leveranciers aan de CREG een overzicht van de manier waarop zij de indexeringsformules hebben toegepast. De CREG controleert de correcte toepassing van deze indexeringsformules alsook hun conformiteit met de lijst van toegelaten criteria zoals wettelijk bepaald en publiceert hierover haar beslissing.

Download het document (pdf, 316 kB)

Datum van goedkeuring

19 juli 2016

Referentie

Beslissing(B)160719-CDC-1524E/2

Verwante publicaties

Thema's

Levering aardgas, Vangnet

Print Contact