Eindbeslissing over het vastleggen van de elementen ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Download het document (pdf, 531 kB)

Datum van goedkeuring

19 juli 2016

Referentie

Beslissing(B)160719-CDC-1541

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact