Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsreglement van IUK en de regels van de Profielherzieningsdienst 2017 en van de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017

Samenvatting

Na consultatie van de marktpartijen diende Interconnector UK (IUK) haar voorstel van Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde Conversiedienst samen met haar voorstel van gewijzigd Toegangsreglement van IUK ter goedkeuring in bij de CREG. De regels voor beide diensten werden ter informatie toegevoegd. Op 1 februari besliste de CREG het voorstel en de regels niet goed te keuren. De CREG vraagt IUK het Toegangsreglement in overeenstemming te brengen met de bepalingen opgenomen in de Verordening van de Europese Commissie over de vaststelling van een netwerkcode voor capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen.

Download het document (pdf, 3154 kB)

Datum van goedkeuring

01 februari 2017

Referentie

Beslissing(B)1608

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie aardgas, Marktmodel

Print Contact