Samenvatting

Na consultatie van de marktpartijen diende Interconnector UK (IUK) haar voorstel van Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde Conversiedienst samen met haar voorstel van gewijzigd Toegangsreglement van IUK ter goedkeuring in bij de CREG. De regels voor beide diensten werden ter informatie toegevoegd. Op 1 februari besliste de CREG het voorstel en de regels niet goed te keuren. De CREG vraagt IUK het Toegangsreglement in overeenstemming te brengen met de bepalingen opgenomen in de Verordening van de Europese Commissie over de vaststelling van een netwerkcode voor capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen.

Download het document (pdf, 3.01 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1608