Eindbeslissing betreffende de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten voor de aankoop, de levering en de plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties van het offshore windturbinepark van Norther

Download het document (pdf, 548 kB)

Datum van goedkeuring

25 augustus 2016

Referentie

Beslissing(B)160825-CDC-1544

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact