Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Samenvatting

Op 20 januari 2017 heeft de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) van Elia System Operator ontvangen. De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract hebben voornamelijk betrekking op de invoering van de dienst voor vrije biedingen voor de tertiaire regeling van energie door niet-CIPU technische eenheden (project BidLadder), de toelichting bij de begrippen CCP en shipping agent, de opheffing van artikel 7, § 3, van de elektriciteitswet, de reorganisatie van de producten van de contractuele R3 en specifieke kenmerken van het pilootproject R2 niet-CIPU. De CREG besliste om de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract goed te keuren; bij deze goedkeuring werden enkele verzoeken en suggesties gevoegd.

Download het document (pdf, 3326 kB)

Datum van goedkeuring

16 februari 2017

Referentie

Beslissing(B)1610

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact