Samenvatting

Op 20 januari 2017 heeft de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) van Elia System Operator ontvangen. De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract hebben voornamelijk betrekking op de invoering van de dienst voor vrije biedingen voor de tertiaire regeling van energie door niet-CIPU technische eenheden (project BidLadder), de toelichting bij de begrippen CCP en shipping agent, de opheffing van artikel 7, § 3, van de elektriciteitswet, de reorganisatie van de producten van de contractuele R3 en specifieke kenmerken van het pilootproject R2 niet-CIPU. De CREG besliste om de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract goed te keuren; bij deze goedkeuring werden enkele verzoeken en suggesties gevoegd.

Download het document (pdf, 3.17 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1610