Beslissing over het voorstel van de NV Elia System Operator van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen

Download het document (pdf, 5482 kB)

Datum van goedkeuring

13 oktober 2016

Referentie

Beslissing(B)161013-CDC-1569

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact