Beslissing betreffende de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

Samenvatting

Na een marktbevraging in september 2016 heeft Fluxys Belgium een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 8 december 2016 heeft de CREG het voorstel aanvaard. Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt een neutraliteitsheffing ingevoerd. De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

Download het document (pdf, 451 kB)

Datum van goedkeuring

08 december 2016

Referentie

Beslissing(B)161208-CDC-656G/33

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas

Print Contact