Samenvatting

In januari 2017 diende Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen in het Aardgasvervoersprogramma en het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer. Met de aanpassingen wil Fluxys Belgium een capaciteitsconversiedienst invoeren die het mogelijk maakt om niet gebundelde capaciteit aan één zijde van een interconnectiepunt te converteren naar gebundelde capaciteit, een imbalance pooling dienst invoeren die aan netgebruikers de mogelijkheid biedt hun gasposities te groeperen, de interconnectiepunten Poppel en Hilvarenbeek samenvoegen tot het unieke interconnectiepunt Hilvarenbeek en een aantal materiële fouten corrigeren. Fluxys Belgium organiseerde zelf een openbare raadpleging over deze wijzigingen van eind november 2016 tot eind december 2016. Met deze beslissing keurde de CREG de wijzigingen goed onder de opschortende voorwaarde dat Fluxys Belgium gevolg geeft aan enkele door de CREG in haar beoordeling gemaakte bemerkingen.

Download het document (pdf, 607.1 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1613