Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2018

Samenvatting

In april 2017 diende Elia een voorstel in over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2018.

Het gaat over de bijwerking van de gegevens gebruikt in de analyses, de uitvoering van voorafgaande analyses over de mogelijke impact van het proces van iGCC-netting op de bepaling van de secundaire en tertiaire reservevermogens, de afwezigheid - voor 2018 - van de nood aan reserve ten laste van één ARP, de start van bijkomende analyses om alle elementen te bepalen die de vastgestelde verbetering van de kwaliteit van de ACE in 2016 beïnvloeden, en het einde van het product "ICH".

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 591 kB)

Datum van goedkeuring

06 juli 2017

Referentie

Beslissing(B)1631

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact