Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening

Samenvatting

De CREG ontving in april 2017 een goedkeuringsaanvraag van Elia over haar voorstel voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening.

De CREG besliste om het voorstel niet goed te keuren en vraagt Elia om een gewijzigde methodologie ter goedkeuring in te dienen.

Download het document (pdf, 970 kB)

Datum van goedkeuring

05 oktober 2017

Referentie

Beslissing(B)1636

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact