Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Samenvatting

In mei 2017 diende Fluxys Belgium een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen in de Standaard Aardgasvervoersovereenkomst, het Aardgasvervoersprogramma en het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer.

Op die manier wil Fluxys de belangrijkste voorwaarden aanpassen aan een aantal marktevoluties:

  • de convergentie tussen de fysieke en de notionele handelsdiensten op de ZTP;
  • de invoering van een virtueel interconnectiepunt tussen België en Frankrijk (vanaf 1 oktober 2017);
  • de nieuwe veilingkalender voor vervoerscapaciteit en de nieuwe procedure voor incrementele capaciteit in uitvoering van de netwerkcode CAM;
  • de herziene toewijzing van de transmissiediensten voor eindklanten op de distributienetten als gevolg van de oprichting van het federaal clearinghouse ATRIAS;
  • de introductie van 2 nieuwe EDIg@s-berichten in uitvoering van de netwerkcode INT;
  • de correctie van een aantal materiële fouten en opmerkingen gesignaleerd door de CREG in beslissing (B)1613.

De CREG keurde de wijzigingen goed onder de voorwaarde dat Fluxys gevolg zou geven aan haar bemerkingen. De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2017.

Download het document (pdf, 617 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2017

Referentie

Beslissing(B)1653

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact