Eindbeslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.10.2017 - 02.10.2018) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Samenvatting

De CREG onderzoekt of er een verschil is tussen de gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk aan 90% van de elektriciteitsprijs. Op basis van haar onderzoek bepaalt de CREG de correctiefactor.

Met deze beslissing legt de CREG de correctiefactor vast op 13,674% van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 oktober 2017 tot met 2 oktober 2018.

Download het document (pdf, 400 kB)

Datum van goedkeuring

21 september 2017

Referentie

Beslissing(B)1660

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact