Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een wijziging van de afbakening van capaciteitsberekeningsregio’s

Samenvatting

In juli 2017 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag voor een voorstel tot wijziging van de capaciteitsberekeningsregio’s. Dit voorstel werd door Elia en alle Europese transmissiesysteembeheerders samen ontwikkeld teneinde de nieuwe biedzonegrens tussen België en het Verenigd Koninkrijk in de Channel capaciteitsberekeningsregio op te nemen.

Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel goed.

Download het document (pdf, 444 kB)

Datum van goedkeuring

28 september 2017

Referentie

Beslissing(B)1674

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact