Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

Samenvatting

Aan de hand van deze beslissing past de CREG haar beslissing (B)1677 van 15 maart 2018 aan met het oog op de implementatie van een nieuw regime dat van toepassing is op contracten die de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseren en een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure om de formule voor de standaardoverdrachtsprijs toe te passen.

Download het document (pdf, 1289 kB)

Datum van goedkeuring

27 maart 2020

Referentie

Beslissing(B)1677/2

Verwante publicaties

Thema's

Flexibiliteit

Print Contact