Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

Samenvatting

In april 2017 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor een voorstel voor de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels. Dit voorstel werd door Elia en alle transmissiesysteembeheerders van de Core regio samen ontwikkeld.

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 469 kB)

Datum van goedkeuring

16 oktober 2017

Referentie

Beslissing(B)1684

Bijlage(n)

Règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme - Annexe spécifique à la RCC Core conformément à l'article 52 du Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 juillet 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme

Agreement on approval by all Core Regulatory Authorities agreed at the Core Energy Regulators’ Regional Forum

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact