Beslissing over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid

Samenvatting

Via deze beslissing legt de CREG de principes vast voor de valorisatie van de installaties bij overdracht aan de netbeheerder in het kader van het MOG.

Download het document (pdf, 550 kB)

Datum van goedkeuring

21 december 2017

Referentie

Beslissing(B)1695

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact