Samenvatting

In het kader van de uitbreiding van terminalcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge, worden de volgende aanpassingen aangebracht aan de regulatoire documenten: toevoeging van de mogelijkheid om een overslagdienst te kunnen aanbieden vóór de indienststelling van de vijfde tank en aanpassing van het aanbod voor truck loading.

Na raadpleging van de marktpartijen door Fluxys LNG besliste de CREG om de wijzigingen aan de voorwaarden voor de LNG-terminal van Zeebrugge, zoals ingediend door Fluxys LNG, goed te keuren.  

Download het document (pdf, 632.19 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1711

Thema's