Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG-toegangsreglement voor de LNG-Terminal van Zeebrugge, het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG-Trucks voor de LNG-Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG-Overeenkomst voor het Laden van LNG-Trucks in de LNG-Terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG-Terminallingprogramma

Samenvatting

In het kader van de uitbreiding van terminalcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge, worden de volgende aanpassingen aangebracht aan de regulatoire documenten: toevoeging van de mogelijkheid om een overslagdienst te kunnen aanbieden vóór de indienststelling van de vijfde tank en aanpassing van het aanbod voor truck loading.

Na raadpleging van de marktpartijen door Fluxys LNG besliste de CREG om de wijzigingen aan de voorwaarden voor de LNG-terminal van Zeebrugge, zoals ingediend door Fluxys LNG, goed te keuren.  

Download het document (pdf, 647 kB)

Datum van goedkeuring

14 december 2017

Referentie

Beslissing(B)1711

Verwante publicaties

Thema's

LNG

Print Contact