Samenvatting

In november 2017 diende Elia een voorstel in voor de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. Het gaat om de voorwaarden voor de deelname van technische niet-CIPU-eenheden aan de niet-gereserveerde tertiaire reserve. 

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 398.3 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1713