Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/04/2018

Samenvatting

In november 2017 diende Elia een voorstel in voor de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. Het gaat om de voorwaarden voor de deelname van technische niet-CIPU-eenheden aan de niet-gereserveerde tertiaire reserve. 

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 407 kB)

Datum van goedkeuring

08 februari 2018

Referentie

Beslissing(B)1713

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact