Samenvatting

In februari 2017 dienden EPEX SPOT Belgium en Nord Pool bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces. Dit voorstel werd door alle Europese benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (“NEMO’s”) ontwikkeld en ter goedkeuring aan de regulerende instanties voorgelegd.

Na een eerder wijzigingsverzoek in augustus 2017 besliste de CREG om het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 436.58 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1723

Thema's