Beslissing over de gemeenschappelijke goedkeuringsaanvraag van EPEX SPOT Belgium NV en Nord Pool AS en alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces

Samenvatting

In februari 2017 dienden EPEX SPOT Belgium en Nord Pool bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces. Dit voorstel werd door alle Europese benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (“NEMO’s”) ontwikkeld en ter goedkeuring aan de regulerende instanties voorgelegd.

Na een eerder wijzigingsverzoek in augustus 2017, besliste de CREG om het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 447 kB)

Datum van goedkeuring

01 februari 2018

Referentie

Beslissing(B)1724

Bijlage(n)

  1. Proposition de tous les NEMO concernant les produits qui peuvent être pris en compte pars les NEMO dans le couplage unique infrajournalier conformément à l’article 53 du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
  2. Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all NEMOs’ Proposal for products that can be taken into account by NEMOs in single intraday process in accordance with Article 53 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management
  3. Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on all NEMOs’ Proposal for products that can be taken into account by NEMOs in single intraday coupling process

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact