Beslissing over het voorstel van de nv Elia System Operator betreffende de regels die de energieoverdracht organiseren

Samenvatting

Na overleg met de bevoegde regionale overheden en na raadpleging van Elia heeft de CREG beslist om de regels die de energieoverdracht organiseren, zoals voorgelegd door Elia System Operator, voorwaardelijk goed te keuren.

Download het document (pdf, 541 kB)

Datum van goedkeuring

24 mei 2018

Referentie

Beslissing(B)1747

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact