Beslissing over de vastlegging van het bedrag ter dekking van de totale kosten van de aansluiting op het Modular Offshore Grid voor de domeinconcessie Northwester 2

Samenvatting

De CREG beslist dat de LCOE van Northwester 2 wordt verhoogd met 12,67 €/MWh ter dekking van de totale kosten van de financiering van de aansluitingsinstallaties op Modular Offshore Grid.

Download het document (pdf, 567 kB)

Datum van goedkeuring

26 juli 2018

Referentie

Beslissing(B)1788

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact