Samenvatting

In 2018 organiseerde Fluxys Belgium marktbevragingen over wijzigingen in het standaard aardgasvervoerscontract en de bijlagen 1 en 4. De voornaamste aanpassing gaat over de rol en de verplichtingen van de eindafnemer en Fluxys Belgium, in geval het standaard vervoerscontract afgesloten tussen de bevrachter van de eindafnemer en Fluxys Belgium geschorst wordt.

Fluxys Belgium zal in zo’n geval aan de eindafnemer vragen om zich te wenden tot een nieuwe bevrachter. In afwachting zal Fluxys zelf de rol van bevrachter opnemen en de eindafnemer factureren. De eindafnemer betaalt aan Fluxys de vergoeding voor de capaciteit op het afnamepunt zoals vastgelegd in de gereguleerde tarieven, en de daarmee verbonden federale bijdragen en heffingen. Hij betaalt ook de vergoeding voor het afgenomen aardgas, gevaloriseerd aan de prijs zoals gepubliceerd op de website van Fluxys Belgium.

Verder worden gedurende deze periode van maximaal 10 dagen de afnamepunten van de in gebreke gestelde bevrachter verwijderd uit het marktgestuurde balancingssysteem. Fluxys Belgium neemt de verplichtingen rond balancering tijdelijk over.

De CREG keurt de voorgestelde wijzigingen goed. Fluxys Belgium publiceert het nieuwe standaard aansluitingscontract op haar website.

Download het document (pdf, 197.94 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1895