Beslissing over de bepaling van de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid en over de herziening van de kabelsubsidie en de kabeltoeslag van Rentel

Print Contact