Beslissing over de bepaling van de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid en over de herziening van de kabelsubsidie en de kabeltoeslag van Rentel

Samenvatting

Via deze beslissing legt de CREG de overdrachtswaarde vast van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid.

Daarnaast herziet de CREG de kabelsubsidie en de kabeltoeslag van Rentel door deze overdracht.

Download het document (pdf, 1834 kB)

Datum van goedkeuring

27 juni 2019

Referentie

Beslissing(B)1910

Verwante publicaties

Print Contact