Beslissing over de vraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR tot goedkeuring van het gewijzigde voorstel van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeen-komsten voor LFC-blokken bedoeld in artikel 119

Samenvatting

Op 14 september 2018 heeft de CREG per brief de goedkeuringsaanvraag van Elia ontvangen van het voorstel van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeenkomsten voor LFC-blokken. Op 14 maart 2019 heeft de CREG beslist Elia om wijzigingen aan dit voorstel te vragen. Op 14 mei 2019 heeft de CREG per brief van Elia het gewijzigd voorstel ontvangen van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeenkomsten voor LFC-blokken. Het gewijzigd voorstel bevat de elementen overeenkomstig de hierboven vermelde beslissing van de CREG. Op 27 mei 2019 heeft de CREG beslist het gewijzigd voorstel goed te keuren. De CREG formuleert niettemin een aantal vragen aan Elia die in acht moeten worden genomen in de volgende versies van het document.

Download het document (pdf, 347 kB)

Datum van goedkeuring

27 mei 2019

Referentie

Beslissing(B)1912/2

Bijlage(n)

  1. Voorstel van operationele overeenkomst voor LFC-blokken ELIA van Elia in overeenstemming met artikel 119 van de verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
  2. Verklarende nota bij het voorstel
  3. Consultatieverslag van Elia
  4. Voorstel van operationele overeenkomst voor LFC-blokken ELIA van Elia in overeenstemming met artikel 119 van de verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
  5. Voorstel van operationele overeenkomst voor LFC-blokken ELIA van Elia in overeenstemming met artikel 119 van de verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
  6. Verklarende nota bij het voorstel

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Marktwerking elektriciteit, Flexibiliteit

Print Contact