Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel voor de voorwaarden van de Balanceringsverantwoordelijke of “BRP”

Samenvatting

Op 18 juni 2018 heeft de CREG per brief van Elia de goedkeuringsaanvraag ontvangen van het voorstel voor de voorwaarden van toepassing op het contract van balanceringsverantwoordelijke. Op 28 maart 2019 heeft de CREG beslist Elia om wijzigingen aan dit voorstel te vragen. Op 14 mei 2019 heeft de CREG per brief van Elia het gewijzigd voorstel ontvangen voor de voorwaarden van de balanceringsverantwoordelijke. Het gewijzigd voorstel bevat de elementen overeenkomstig de hierboven vermelde beslissing van de CREG. Op 27 mei 2019 heeft de CREG beslist het gewijzigd voorstel goed te keuren. De CREG formuleert niettemin een aantal vragen aan Elia die in acht moeten worden genomen in de volgende versie van het document.

Download het document (pdf, 513 kB)

Datum van goedkeuring

27 mei 2019

Referentie

Beslissing(B)1913/2

Bijlage(n)

  1. Voorstel van modaliteiten en voorwaarden van toepassing op het BRP-contract
  2. VERSLAG VAN DE OPENBARE RAADPLEGING OVER HET CONTRACT VAN BALANCERINGSVERANTWOORDELIJKE (BRP-contract)
  3. Individuele input bij de raadpleging
  4. Voorstel betreffende de voorwaarden voor de balanceringsverantwoordelijken (of “BRP”) in overeenstemming met artikel 18 van verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering
  5. Bijkomende verklarende nota voor de T&C BRP naar aanleiding van de beslissing van de CREG (B) 1913

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Marktwerking elektriciteit, Flexibiliteit

Print Contact