Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot grenswaarden voor de uitwisseling en voor het delen van RR tussen synchrone zones

Download het document (pdf, 251 kB)

Datum van goedkeuring

02 april 2019

Referentie

Beslissing(B)1917

Bijlage(n)

  1. Proposition commune de limites de volume d'échange et de partage de RR entre zones synchrones élaborée par tous les GRT de CE conformément à l'article 178, paragraphe 1 et à l'article 179, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité
  2. Approval by regulatory authorities of all continental Europe TSOs' proposal for the limits on the amount of exchange and sharing of RR between synchronous areas in accordance with article 178(1) and article 179(1) of the commission regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation

Verwante publicaties

Print Contact