Samenvatting

Na raadpleging van de marktpartijen keurde de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed.

De voorgestelde wijzigingen gaan over de vereenvoudiging van de L/H capaciteitsomschakelingsdienst, de vereenvoudiging van het facturatieproces en een aantal technische wijzigingen.

De goedgekeurde wijzigingen treden onmiddellijk in werking nadat Fluxys Belgium aan de CREG heeft aangetoond rekening te hebben gehouden met de opmerkingen en de gevraagde aanpassingen.

Download het document (pdf, 328.46 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1955