Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Samenvatting

Na raadpleging van de marktpartijen keurde de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed.

De voorgestelde wijzigingen gaan over de vereenvoudiging van de L/H capaciteitsomschakelingsdienst, de vereenvoudiging van het facturatieproces en een aantal technische wijzigingen.

De goedgekeurde wijzigingen treden onmiddellijk in werking nadat Fluxys Belgium aan de CREG heeft aangetoond rekening te hebben gehouden met de opmerkingen en de gevraagde aanpassingen.

Download het document (pdf, 336 kB)

Datum van goedkeuring

27 juni 2019

Referentie

Beslissing(B)1955

Bijlage(n)

  1. Het Standaard Aardgasvervoerscontract – EE
  2. Het Standaard Aardgasvervoerscontract – Belux
  3. Het Toegangsreglement voor aardgasvervoer met bijlagen A, B, C4 en G – EE
  4. Het Toegangsreglement voor aardgasvervoer met bijlagen A, B, C4 en G – Belux
  5. Het Aardgasvervoersprogramma – EE
  6. Het Aardgasvervoersprogramma – Belux

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas

Print Contact