Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (14.12.2019 - 13.12.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 12,27 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2019 tot met 13 december 2020.

Download het document (pdf, 290 kB)

Datum van goedkeuring

23 augustus 2019

Referentie

Beslissing(B)1959

Verwante publicaties

Print Contact