Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (14.12.2019 - 13.12.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

Print Contact