Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.10.2019 – 02.10.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 11,16% van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 oktober 2019 tot met 2 oktober 2020. Daarbij verwerpt ze het verzoek van Rentel om de correctiefactor te wijzigen, dat gerechtvaardigd was door de wens van de partijen om het contract (Power Purchase Agreement, PPA) te wijzigen.  In deze beslissing worden tevens bepaalde clausules van de PPA geanalyseerd. Aangezien dergelijke informatie strikt confidentieel is en de beslissing dus grotendeels bestaat uit vertrouwelijke informatie, zou een niet-vertrouwelijke versie geen leesbaar en samenhangend geheel zijn. Daarom werd besloten deze beslissing niet te publiceren.

Datum van goedkeuring

12 november 2019

Referentie

Beslissing(B)1998

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact