Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor mFRR

Samenvatting

Op 3 december 2019 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) bij de CREG ingediend.

Op 20 december 2019 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren. Deze voorwaarden treden in werking één maand na de goedkeuring ervan door de CREG, maar niet voor 3 februari 2020.

Download het document (pdf, 478 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2019

Referentie

Beslissing(B)2000/2

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten

Print Contact