Beslissing over de vraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de operationele overeenkomst voor LFC-blok Elia

Samenvatting

Op 20 november 2019 heeft de CREG per post van Elia het voorstel tot wijziging van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeenkomsten voor LFC-blokken ter goedkeuring ontvangen. Op 6 december 2019 heeft de CREG besloten om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren. Ze formuleert wel enkele opmerkingen met de vraag aan Elia om hier gevolg aan te geven.

Download het document (pdf, 366 kB)

Datum van goedkeuring

06 december 2019

Referentie

Beslissing(B)2025

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Print Contact