Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van Elia van de methodologie om, voor elk van de balanceringsdiensten, de balanceringscapaciteit te bepalen die bij de aanbieders van balancerings-diensten moet worden gereserveerd binnen de onevenwichtszone

Samenvatting

Op 20 november 2019 heeft de CREG per post van Elia het voorstel ‘LFC Means’ ter goedkeuring ontvangen. Op 6 december 2019 heeft de CREG beslist het voorstel goed te keuren. Ze formuleert wel enkele vragen aan Elia met de vraag om hieraan gevolg aan te geven.

Download het document (pdf, 319 kB)

Datum van goedkeuring

06 december 2019

Referentie

Beslissing(B)2026

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Print Contact