Samenvatting

Op 4 maart 2021 besliste de CREG over het voorstel van Elia voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer. De CREG keurt het voorstel goed mits enkele aanpassingen. Elia heeft aan de beslissing gevolg gegeven en de gevraagde wijzigingen doorgevoerd. De finale versie van de regels van de coördinatie en congestiebeheer kan op de website van Elia geconsulteerd worden. Het voorstel beschrijft de operationele regels die Elia toepast om de technische eenheden te coördineren die onderworpen zijn aan niet-beschikbaarheidsplanning en aan programmaverplichtingen, evenals de regels voor het beheer van congestierisico’s. Het voorstel werd daarom gelijktijdig ingediend met de voorwaarden en methodologieën voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (“T&C OPA”) enerzijds, en de voorwaarden en methodologieën van de programma-agent of scheduling agent (“T&C SA”). Dit voorstel, die eerder op 12 november 2020 door de CREG werden goedgekeurd. Het goedgekeurde voorstel van de regels van de coördinatie en het congestiebeheer geven de huidige situatie weer. In het kader van het iCAROS-project is een wijziging van de regels van de coördinatie en het congestiebeheer gepland, zoals ook het geval is voor de T&C OPA en T&C SA.

Download het document (pdf, 479.16 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2056

Bijlage(n)