Beslissing over het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM betreffende de werkingsregels voor de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2020

Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van werkingsregels voor de winterperiode 2020-2021 en over haar ontwerpbeslissing. In haar beslissing keurt de CREG het voorstel van werkingsregels van Elia niet goed. Gezien er evenwel voor de winterperiode 2020-2021 geen volume aan strategische reserve zal worden aangelegd, vraagt de CREG aan Elia om met de opmerkingen in de beslissing rekening te houden bij het indienen van het voorstel van werkingsregels die van toepassing worden vanaf 1 november 2021.

Download het document (pdf, 423 kB)

Datum van goedkeuring

15 oktober 2020

Referentie

Beslissing(B)2060

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact