Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Termi-nalovereenkomst voor LNG Diensten en het gewij-zigde LNG Terminalling Programma

Samenvatting

Op 11 juni 2020  heeft de NV Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van drie documenten bij de CREG ingediend: het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG terminalovereenkomst voor LNG diensten en het gewijzigde LNG terminalling programma.

De voornaamste aanpassingen aan de documenten hebben betrekking op de toevoeging van twee nieuwe diensten inzake afzonderlijke uitzendcapaciteit en LNG leveringsdiensten te gebruiken in combinatie met een afzonderlijk aanmeerrecht.

In haar beslissing van 9 juli 2020 heeft de CREG de drie documenten goedgekeurd.

Download het document (pdf, 422 kB)

Datum van goedkeuring

09 juli 2020

Referentie

Beslissing(B)2099

Verwante publicaties

Thema's

LNG

Print Contact