Beslissing over de transit-uitwisselingsregelingen tussen verschillende centrale tegenpartijen en shipping agents voor uitwisselingen resulterend van de eenvormige intradaykoppeling in alle Europese biedzones

Samenvatting

De CREG besliste over de transit-uitwisselingsregelingen tussen centrale tegenpartijen en shipping agents voor het intraday tijdsbestek. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de andere regulerende instanties in het Energy Regulators’ Forum.

Download het document (pdf, 353 kB)

Datum van goedkeuring

01 oktober 2020

Referentie

Beslissing(B)2108

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact