Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (03.12.2020 - 02.12.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Seastar

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 16,00 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 december 2020 tot met 2 december 2021.

Download het document (pdf, 289 kB)

Datum van goedkeuring

22 oktober 2020

Referentie

Beslissing(B)2115

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact