Samenvatting

Op 31 augustus 2020 heeft de N.V. Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring ingediend van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge.

De voornaamste aanpassing aan het document heeft betrekking op het moment waarop het mogelijk zal zijn om laadbeurten voor vrachtwagens in te plannen.

In haar beslissing van 10 september 2020 heeft de CREG het document goedgekeurd.

Download het document (pdf, 351.11 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2119

Thema's