Samenvatting

Op 22 november 2021 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 2 december heeft de CREG het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing verlaagd tot -0,021 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Download het document (pdf, 315.33 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2121/3