Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020

Samenvatting

Op 12 augustus 2020 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. De CREG heeft het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing van -0,004 €/MWh terug gebracht op 0 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Download het document (pdf, 295 kB)

Datum van goedkeuring

03 september 2020

Referentie

Beslissing(B)2121/1

Verwante publicaties

Print Contact