Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021

Samenvatting

Op 29 september 2020 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 12 november heeft de CREG het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing gebracht op 0,006 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Download het document (pdf, 315 kB)

Datum van goedkeuring

12 november 2020

Referentie

Beslissing(B)2121/2

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas

Print Contact