Beslissing tot wijziging van beslissing (B)2094 over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 19,47 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 1 oktober 2020 tot met 30 september 2021.

Download het document (pdf, 727 kB)

Datum van goedkeuring

08 oktober 2020

Referentie

Beslissing(B)2131

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact