Samenvatting

De CREG keurde op 10 december 2020 de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

Dit voorstel tot wijziging heeft betrekking op de integratie van het interconnectiepunt Zelzate 2 in het VIP BENE, de afstemming van de definities en de diensten met betrekking tot de injectie van andere gassen (o.a. bio-methaan) in het aardgasvervoersnet, de verduidelijking van de definitie onderpand, rekening houdend met boekingen op korte termijn, en een aantal technische wijzigingen die de leesbaarheid van de regulatoire documenten bevorderen.

Inwerkingtreding

De integratie van Zelzate 2 in VIP BENE is het gevolg van de overname door GTS op 1 januari 2021 van het aangrenzende Zebra netwerk. Alle goedgekeurde wijzigingen van belangrijkste voorwaarden treden bijgevolg in werking op 1 januari 2021.

Download het document (pdf, 454.22 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2157