Samenvatting

De CREG ontving, in december 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze wijzigingen beogen een grotere efficiëntie van het expliciete allocatieproces voor de langetermijn-, day-ahead- en intradaycapaciteiten. De CREG besliste deze regels goed te keuren.

Download het document (pdf, 379.96 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2188