Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor alternatieve allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

Samenvatting

De CREG ontving, in december 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze wijzigingen beogen een grotere efficiëntie van het expliciete allocatieproces voor de langetermijn-, day-ahead- en intradaycapaciteiten. De CREG besliste deze regels goed te keuren.

Download het document (pdf, 389 kB)

Datum van goedkeuring

11 februari 2021

Referentie

Beslissing(B)2188

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact