Samenvatting

Na overleg met de bevoegde regionale overheden en na raadpleging van Elia heeft de CREG beslist om de wijziging van de regels die de energieoverdracht organiseren met het oog op hun toepassing op de day ahead en intraday markten goed te keuren die Elia Transmission Belgium aan de CREG heeft voorgelegd.

Download het document (pdf, 462.89 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2195

Thema's