Beslissing over het voorstel van de nv Elia Transmission Belgium betreffende de regels die de energieoverdracht organiseren

Samenvatting

Na overleg met de bevoegde regionale overheden en na raadpleging van Elia heeft de CREG beslist om de wijziging van de regels die de energieoverdracht organiseren met het oog op hun toepassing op de day ahead en intraday markten goed te keuren die Elia Transmission Belgium aan de CREG heeft voorgelegd.

Download het document (pdf, 474 kB)

Datum van goedkeuring

25 maart 2021

Referentie

Beslissing(B)2195

Verwante publicaties

Thema's

Flexibiliteit

Print Contact